Inleiding klassieke veldentheorie

Studiegidsnr:1001WETIKV
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden voor de fysica I, II & III.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Scheunders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

-       Opstellen van de klassieke veldvergelijkingen: de potentiaal- , diffusie- en golfvergelijking
-       Methode van het scheiden van veranderlijken
-       Eigenwaarden en Eigenfuncties
-       Fourieranalyse
-       Greense functiemethode
-       Elektromagnetisme : grondslagen, statische velden, EM golven.