Inleiding kwantummechanica

Studiegidsnr:1001WETIKW
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III en Inleiding analytische mechanica of ingeschreven zijn in de bachelor Wiskunde of ingeschreven zijn in de Educatieve master Wetenschap Technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Francois Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

A. Inleiding
- De geboorte van de kwantummechanica (stralingswet, foto-elektrisch effect, …)
- Deeltje-golf dualiteit
- Interpretatie van de golffunctie
- Schrödingervergelijking
- Positie en impuls

B. Golfmechanica: een-dimensionale problemen
- De stationaire Schrödingervergelijking
- Potentiaalput: gebonden toestanden
- Verstrooiing in 1 dimensie: tunneleffect
- Resonanties

C. Axioma’s van de kwantummechanica
- Hilbertruimte
- Operatoren en het meetproces in de kwantummechanica

D. De harmonische oscillator (met inbegrip van de ladder operatoren)

E. Dirac notatie

F. Het waterstofatoom
- De vergelijking voor de hoeken
- De radiale vergelijking
- Bohrse banen
- Energie spectrum, ontaarding, fysische interpretatie van de kwantumgetallen.

G. Benaderingsmethoden
- Eerste en tweede orde storingsrekening
- Het variatie principe

H. Spin
- Additie van spin
- Additie van impulsmomenten

I. Identieke deeltjes
- Fermionen en bosonen
- Exchange

 


Voor meer informatie zie: http://www.cmt.uantwerpen.be/