Inleiding tot de immunologie

Studiegidsnr:1001WETIMM
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIO
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je maakt  kennis met de belangrijkste componenten (organen, cellen en moleculen) van het immuunsysteem en leert stap voor stap een aantal basisconcepten uit de fysiologie van het afweersysteem. De lessenreeks volgt in grote lijnen de volgorde van het handboek ‘Basic Immunology’ hoofdstuk 1-8.

De diversiteit van het immuunsysteem in biota wordt belicht (zie syllabus).

Tijdens de hoorcolleges komen ook belangrijkste immuunpathologische reacties kort aan bod.

Eigenschappen en toepassingen van polyklonale en monoklonale antilichamen krijgen bijzondere aandacht omdat ze ook buiten het strikte vakgebied belangrijk zijn. Dit wordt geïllustreerd tijdens de interactieve bespreking van de meest gebruikte immunologische laboratoriumtechnieken (voorlaatste en laatste contactmoment).