Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot programmeren

Studiegidsnr:1001WETIPR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jeroen Famaey
Tom Hofkens
Brent van Bladel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit is een inleidende cursus programmeren specifiek gericht op studenten van de Faculteit Wetenschappen voor wie programmeren een middel is en niet een studieobjectief op zich.

Deze cursus verzorgt een inleiding op de programmeertalen Python en C++ inclusief de basisconcepten voor object-georiënteerd programmeren. Er wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van de C++ Standard Library. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Primitieve datatypes
  • Samengestelde datatypes
  • Functies en operatoren
  • Klassen en objecten
  • Input en output
  • Pointers en geheugenbeheer

In de praktijksessies van de cursus wordt door de studenten de Python en C++ concepten toegepast via de opmaak van kleine programma's, en dit om inzicht in vorm en werking van de syntax te verwerven.  Ten slotte maakt de student een aantal programmeerprojecten waar de aangeleerde concepten in een groter en meer realistisch programma worden toegepast.