Inleiding tot de scheikunde

Studiegidsnr:1001WETISC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Blockhuys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt de fundamentele aspecten van de chemie voor zover ze relevant of voorbereidend zijn voor de rest van de opleiding. Het gaat om atomen, moleculen en ionen, massaverhoudingen in chemische reacties, ionaire & covalente bindingen (moleculaire structuur), gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, faseovergangen, oplossingen, thermodynamica & kinetiek, chemisch evenwicht, reacties in waterige oplossing (zuren en basen, elektrochemie), organische chemie, polymeerchemie en biochemie.