Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Project software engineering

Studiegidsnr:1001WETISE
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Serge Demeyer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Naast een theoretische inleiding bestaat de inhoud van dit vak vooral uit zelfwerkzaamheid. Vertrekkende van een behoeftespecificatie (die in de loop van het project wordt uitgebreid en aangepast) zal de student het probleem analyseren en er een oplossing voor ontwerpen, implementeren en testen. Het implementeren en testen gebeurt aan de hand van de programmeertaal C++.