Inleiding tot systeembiologie

Studiegidsnr:1001WETISY
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Biochemie.
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dries Knapen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak wordt op een geïntegreerde manier de grenzen van de afzonderlijke “klassieke” vakken zoals biochemie, genetica, fysiologie e.d. overstegen. Vanuit een globale benadering worden biologische systemen bestudeerd en wordt getracht de informatiestroom, regulatie en controle van biologische processen te integreren. We combineren bestaande basiskennis om te begrijpen hoe een cel werkt, interageert en communiceert in een multi-cellulair systeem zoals een orgaan en organisme.

Basisaspecten van de systeembiologie worden besproken: hoe kunnen we de klassieke onderdelen van biologische componenten functioneel samenbrengen en modelleren? Deze basisprincipes worden vervolgens toegepast op het algemeen metabolisme en op het integreren van verschillende niveaus van biologische organisatie (genomics, proteomics e.d.).

Op basis van recente onderzoeksartikels worden de meest recente inzichten omtrent o.a. de controle mechanismen van transcriptie & translatie en van metabolomics besproken.

Finaal zullen de studenten met deze basiskennis en concepten van systeembiologie in staat zijn om rond een actueel gekozen thema zelf nieuwe onderzoeksplannen op te stellen en de nieuwe technieken kunnen toepassen in een case study.