Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Lineaire algebra

Studiegidsnr:1001WETLAL
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Alain Verschoren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Lineaire algebra is de wiskundige technologie waarop vele praktische toepassing gebaseerd zijn: het zoekalgorithme van Google, beeld-compressie, codetheorie gebruikt in CDs, modellen in de biologie en economie, enz.

We leren je werken met vectoren en matrices, hun invarianten en canonieke vormen en hun meetkundige interpretatie. We geven ook verschillende praktische toepassingen van deze methoden.