Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Labo computernetwerken

Studiegidsnr:1001WETLCN
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Computernetwerken.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Chris Blondia

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er worden 7 labosessies georganizeerd rond IP netwerken

Lab1: Kennismaking met apparatuur

Lab2: Configuratie IP adressen, ARP

Lab3: Configuratie PC en Router

Lab4: Routing protocols

Lab5: Transport protocols

Lab6:Switches, Hubs en Bridges

Lab7: Network Address Translation (NAT)