Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering

Studiegidsnr:1001WETLMB
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en minimum 8/20 voor Biochemie.
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Lebeer
Marianne van den Broek

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bouwend op de basiskennis van algemene microbiologie, biochemie en moleculaire biologie worden de microbiologische aspecten van levensmiddelen besproken. Het theoretisch gedeelte omvat de bespreking van de microbiële besmettingsmechanismen, de factoren die groei en bijgevolg bederf en voedselvergiftigingen veroorzaken, de diverse conserveringstechnieken, de bederfmechanismen van diverse groepen van levensmiddelen, microbiële voedselvergiftigingen alsmede reiniging en desinfectie en predictieve microbiologie. In de oefeningen dienen de studenten een gevalstudie uitwerken via toepassen van predictieve microbiologie.

H1: Microbiële besmetting van grondstoffen

H2: Groei van micro-organismen in levensmiddelen

H3: Microbiologische aspecten van de conservering

H4: Bederf van levensmiddelen

H5: Voedselpathogenen

H6: Reiniging en desinfectie

H7: Predictieve microbiologie

H8: Houdbaarheidsdatum