Leren observeren

Studiegidsnr:1001WETLOB
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marcel Eens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aansluitend op de cursus gedragsbiologie worden er in dit practicum vaardigheden verworven met betrekking tot het observeren en interpreteren van gedrag (zelfstandig opstellen en uitvoeren van gedragsprotocollen, analyse en interpretatie van eenvoudige waarnemingsgegevens, trainen in het opstellen van eenvoudige gedragsexperimenten, schrijven van een werk/essay aan de hand van een opdracht…). Daarnaast zal bijzondere aandacht besteed worden aan (1) het stellen van de juiste vragen in de context van gedragsonderzoek; (2) hoe hypothesen en predicties kunnen getest worden op basis van gedragsgegevens; (3) hoe gedragsgegevens kunnen verwerkt, geïnterpreteerd, en gepresenteerd worden.

In dit practicum komen verschillende onderwijsvormen aan bod om de gewenste vaardigheden en competenties aan te leren (Interactieve videocursus met oefeningen, seminaries, begeleid 'veldwerk' (veld/zoo), individueel en groepswerk).