Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Machines en berekenbaarheid

Studiegidsnr:1001WETMAB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Studenten INFORMATICA: minimum 8/20 voor Talen en automaten
Studenten WISKUNDE: minimum 8/20 voor Inleiding tot programmeren
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Els Laenens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Machines en berekenbaarheid vormt samen met de opleidingsonderdelen 'Talen en automaten’ en 'Algoritmen en complexiteit' een inleiding in de theoretische informatica: automatentheorie, talen en rekenprocessen.
We beginnen het opleidingsonderdeel Machines en berekenbaarheid met de studie van context-vrije grammatica’s, context-vrije talen en hun toepassingen zoals YACC parser-generator, markup languages en XML. Vervolgens bestuderen we pushdown automaten en hun equivalentie met context-vrije grammatica's. Dan komen de deterministische pushdown automaten aan bod en hun verband met reguliere talen. Verder bekijken we de Chomsky normaalvorm en eigenschappen van context-vrije talen. Tot slot komen Turing machines en berekenbaarheid aan bod.