Veldcursus mariene biologie

Studiegidsnr:1001WETMAR
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2016-2017
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor "Overzicht van de grote bouwplannen: dieren", " Bouwplannen en diversiteit van planten en schimmels" en "Fauna en flora I".
Contacturen:50
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gudrun De Boeck
Willem De Smet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stage mariene biologie wordt georganiseerd bij sprintij in de maand september in Pas-de-Calais. Op dat moment is het laag tij extreem laag waardoor er diep in de getijdezone kan worden doorgedrongen om materiaal te verzamelen en te determineren. We bestuderen de unieke geologische situatie van het gebied, met een rijke kalkvegetatie, en gaan op excursie naar beschermde en niet-beschermde zand- en rotsgebieden. We leren over getijden en getijdegebieden en bekijken welke planten en dieren in welke niche vertegenwoordigd zijn. Naast een morfologisch systematisch gedeelte van de stage, wordt in een tweede luik dieper ingegaan op de ecofysiologie van organismen in de zee en getijdezone. De studenten krijgen zelf de kans om een experiment op te zetten en uit te voeren indien ze kiezen om hun projectwerk hier uit te voeren.