Functieruimten

Studiegidsnr:1001WETMET
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Calculus en Lineaire algebra en meetkunde en parallel opnemen van Algemene topologie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bob Lowen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De keuze wordt in samenspraak met de studenten gemaakt. Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn: verschillende topologische metriseerbaarheidsstellingen en hun onderling verband - de completie van metrische ruimten, de verschillende manieren om deze te maken en hun onderling verband - studie van compleetheid en completies van bijzonder ruimten zoals functieruimten en hyperruimten.