Milieutechnologie

Studiegidsnr:1001WETMIL
Vakgebied:Biotechnologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Siegfried Vlaeminck
Karl C M Vrancken
Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit drie partims:

  • Waterzuiveringtechnologieën
  1. Parameters relevant voor waterbehandeling
  2. Inleiding tot de humane watercyclus
  3. Fysische en chemische processen voor de behandeling van water (en slib)
  4. Biotechnologische processen voor de behandeling van water (en slib)
  5. Water (and sludge) treatment pipelines

 

  • Afval en materialenbeheer

De cursus geeft een overzicht van en toelichting bij installaties en technieken voor preventie, recyclage en verwerking van afvalstoffen van huishoudelijke oorsprong. 

 

  • Luchtzuivering

In het onderdeel “Luchtzuivering” wordt eerst en vooral het globale systeem luchtverontreiniging –met zijn diverse componenten, subsystemen en onderlinge verbanden- gedefiniëerd en geanalyseerd. De daarop volgende hoofdstukken behandelen: emissies in Vlaanderen, transport-transformatie-dispersie, hoe immissies meten?, immissies in Vlaanderen, modelleren van luchtverontreiniging, luchtkwaliteitsrichtlijnen en –normen, emissiereductietechnieken, en de Vlaamse wetgeving, in een Europese context.