Moleculaire biologie

Studiegidsnr:1001WETMOL
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIO en min 8/20 voor Biochemie of ingeschreven in Educatieve master Wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gerrit Beemster
Niko Celis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een Nederlandstalige syllabus staat ter beschikking : de inhoud ervan is gebaseerd op diverse boeken en publicaties. Alhoewel er diverse zeer goede (weliswaar Engelstalige) handboeken in de handel beschikbaar zijn, wordt er voorkeur gegeven aan een eigen samengestelde cursus die beter aangepast is aan de noden en interesses van de studenten biologie. In de meeste gevallen biedt een leerboek ¿teveel¿ en tevens ¿teweinig¿ aan en zijn de voorbeelden soms te eenzijdig (b.v. te medisch, te weinig aanschouwelijk, ¿). De cursus poogt aan dit euvel te verhelpen, al is er een uitgebreide bronvermelding. Gezien het snel evoluerend karakter van deze discipline moet de cursus jaarlijks herzien worden.

Hierna volgen de voorziene onderdelen en hoofdstukken : inleiding tot de Moleculaire Biologie, nucleïnezuren (bouwstenen, nucleosiden, nucleotiden, polynucleotiden), structuur van DNA, denaturatie en renaturatie van DNA, DNA replicatie, mutaties in DNA, recombinatie en herstel, RNA (samenstelling, structuur en voorkomen), synthese van RNA (transcriptie), tRNA, rRNA en ribosomen, mRNA, eiwitsynthese, de genetische code, regulatie van genexpressie, recombinant-DNA-technologie, 'polymerase chain reaction', DNA-sequentieanalyse en moderne studie van de genexpressie.