Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Molecular modeling

Studiegidsnr:1001WETMOM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor 'Alg. chemie I', 'Alg. Chemie II', 'Org. chemie I', 'Toeg. Lineaire Algebra', 'Toeg. Calculus', 'Fysica I' en 'Computervaardigh. en stat. verwerking van meetgegevens'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Herrebout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Elektrische ladingen en hun eigenschappen, intermoleculaire krachten, Molecular Mechanics, potentiele energievlakken, statistische thermodynamica, Monte Carlo simulaties, Molecular Dyamics simulaties, inleiding tot quantum modelling