Multivariate calculus

Studiegidsnr:1001WETMRD
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sonja Hohloch
Jaume Alonso Fernandez

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoofdstuk 1: Metrische en genormeerde ruimten; rijen, reeksen en hun convergentie-gedrag.

Hoofdstuk 2: Continuiteit in metrische en genormeerde ruimten.

Hoofdstuk 3: Differentiaalrekening in meerdere veranderlijken (afgeleide, partiele afgeleide, hogere afgeleiden enz.); Raakruimten; belangrijke stellingen (Inverse functies, impliciete functies); Optimalisatie en Lagrange-multiplikatoren.

Hoofdstuk 4: Integratie (Riemann-integraal) over meerdere veranderlijken; belangrijke stellingen (Fubini, variabelentransformatie); Lijn- en oppervlakten-integralen.