Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Modelleren en simuleren van biosystemen

Studiegidsnr:1001WETMSB
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Verplicht parallel opnemen met 1005WETWIS en 1002WETPRV
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Tytgat
Siegfried Denys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel behandelt het beschrijven van biosystemen in wiskundige modellen. Bovendien leert de student om de modellen te valideren en te analyseren. Meer bepaald komen de constructie van een model aan de hand van experimentele data (modelstructuur), parameterschatting, optimalisatie criteria en algoritmes, modelvalidatie, discriminatie tussen rivaliserende modellen, Monte Carlo simulatie & analyse aan bod. De student leert in Matlab programma's schrijven om te modelleren en te simuleren. Dit zal tevens zijn kennis en inzicht in de materie verdiepen