Microscopietechnieken

Studiegidsnr:1001WETMTE
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Vissenberg
Nick Schryvers
Jean-Pierre Timmermans
Joris Dirckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het theoriedeel van de cursus worden de preparatietechnieken behandeld en de observatie/analysetechnieken. Deze laatste omvatten licht- en elektronenoptische methoden en scanning probe benaderingen zoals AFM en SNOM. In het praktische deel gebruikt de student zelfstandig één of meerdere technieken en voert een opdracht uit. Het theoriedeel van de observatietechnieken wordt door leden van het departement Fysica ingebracht.