Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Numerieke analyse

Studiegidsnr:1001WETNAN
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel In't Hout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: numerieke methoden voor het oplossen van niet-lineaire vergelijkingen, interpolatiemethoden, numerieke integratie- en extrapolatiemethoden. Daarnaast wordt de doorwerking van afrondfouten in algoritmen beschouwd. Extra ervaring met de besproken numerieke methoden wordt verkregen met Matlab. Informatica studenten mogen ook Python gebruiken.