Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Numerieke analyse

Studiegidsnr:1001WETNAN
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel In't Hout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: numerieke methoden voor het oplossen van niet-lineaire vergelijkingen, interpolatiemethoden, numerieke integratie- en extrapolatiemethoden. Daarnaast wordt de doorwerking van afrondfouten in algoritmen beschouwd. Extra ervaring met de besproken numerieke methoden wordt verkregen met Matlab. Informatica studenten mogen ook Python gebruiken.