Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Nucleaire chemie en radioprotectie

Studiegidsnr:1001WETNCR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I", "Analytische chemie, incl. practicum" en "Fysica II" of ingeschreven zijn in de Educatieve master Wetenschap Technologie.
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een overzicht van theoretische en praktische aspecten van radioactiviteit.

Na een inleiding over de ontdekking van de verschillende soorten radioactiviteit, volgt een hoofdstuk waarin de structuur en de eigenschappen van atoomkernen (zowel radioactieve als stabiele) worden besproken met nadruk op de gelijkenis en de verschillen met de elektronische structuur van het atoom. In hoofdstuk 3 worden de verschillende vormen van radioactief verval (alfa, beta en gamma-verval) besproken, alsook de kinetiek en wordt er nader ingegaan op de manier waarop de verschillende soorten straling interageert met materie; ook de productie van radioactiveit komt aan de orde. Vervolgens worden een aantal toepassingen van radioactiviteit behandeld die belangrijk zijn vanuit chemisch oogpunt, zoals activeringsanalyse en “tracer” methoden. Het laatste hoofdstuk tenslotte richt zich voorol op veiligheidsaspecten.