Nucleaire chemie en radioprotectie

Studiegidsnr:1001WETNCR
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Ingeschreven in Ba. Chemie en credit behaald voor "Algemene chemie I", "Analytische chemie, incl. practicum" en "Fysica II" of ingeschreven in EduMa Wetenschap Technologie of ingeschreven in Ba Fysica en alle verplichte vakken van Ba1 behaald.
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een overzicht van theoretische en praktische aspecten van radioactiviteit.

Na een inleiding over de ontdekking van de verschillende soorten radioactiviteit, volgt een hoofdstuk waarin de structuur en de eigenschappen van atoomkernen (zowel radioactieve als stabiele) worden besproken met nadruk op de gelijkenis en de verschillen met de elektronische structuur van het atoom. In hoofdstuk 3 worden de verschillende vormen van radioactief verval (alfa, beta en gamma-verval) besproken, alsook de kinetiek en wordt er nader ingegaan op de manier waarop de verschillende soorten straling interageert met materie; ook de productie van radioactiveit komt aan de orde. Vervolgens worden een aantal toepassingen van radioactiviteit behandeld die belangrijk zijn vanuit chemisch oogpunt, zoals activeringsanalyse en “tracer” methoden. Het laatste hoofdstuk tenslotte richt zich voorol op veiligheidsaspecten.