Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen

Studiegidsnr:1001WETNOD
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor volledige Ba1 Wisk
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel In't Hout
Jacob Snoeijer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus zullen een aantal belangrijke klassen numerieke methoden worden gepresenteerd voor de oplossing van beginwaardeproblemen bij gewone differentiaalvergelijkingen. Verschillende cruciale aspecten, zoals stabiliteit, consistentie, convergentie en de keuze van de stapgrootte, zullen worden behandeld. Praktische ervaring met de numerieke methoden zal worden opgedaan via het softwarepakket Matlab.