Numerieke methoden

Studiegidsnr:1001WETNUM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Calculus, Lineaire algebra en meetkunde, Numerieke analyse en Discrete wiskunde.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Cuyt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Verschillende numerieke technieken worden behandeld voor een selectie uit de volgende onderwerpen: 

 • Splines
 • B-splines en Bézier curven
 • Stelsels lineaire vergelijkingen
 • Stabiliteit en conditionering
 • Kleinste-kwadratenproblemen
 • Orthogonale veeltermen
 • Overbepaalde lineaire stelsels
 • Gaussische integratie
 • Eigenwaarden en singuliere waarden
 • Numerieke veeltermfactorizatie
 • Veeltermevaluatie

Bij de studie van deze technieken wordt ruime aandacht besteed aan de invloed van de onderliggende computer aritmetiek en de essentiele aspecten van conditionering en stabiliteit.