Organische chemie

Studiegidsnr:1001WETOCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:70
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Lemiere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus knoopt aan bij een aantal chemische grondbegrippen. Hierna worden de belangrijkste klassen van de organische verbindingen (koolwaterstoffen, organische halogeenverbindingen, alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, aminen enz.) besproken. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het fysische gedrag van deze stoffen vooral in een waterig milieu (cfr. de levende cel). Ook de meest fundamentele chemische reactiemechenismen die inzicht geven in het chemische gedrag van deze stoffen, en ook van biomoleculen, worden behandeld. De ruimtelijke structuur van (bio)moleculen wordt in een afzonderlijk hoofdstuk over stereochemie behandeld. Om bij dit alles de aandacht gaande te houden worden zoveel mogelijk voorbeelden gegeven met een biologische achtergrond, bv. thiolen en de geur van de gestreepte skunk.