Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Organische chemie II

Studiegidsnr:1001WETORR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I", "Algemene Chemie II, incl.practicum", "Organische chemie I" en parallel opnemen met Practica organische chemie en Spectroscopische methoden of ingeschreven in Biochemie en 40 studiepunten van 1e bachelor behaald.
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bert Maes
Pieter Mampuys
Veerle Smout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden de belangrijkste organische reacties behandeld die de verschillende klassen van organische verbindingen kunnen ondergaan of waarlangs ze worden gevormd. De IUPAC-naamgeving, waarvoor de basis al in 'Organische chemie I' werd gelegd, wordt verder uitgebreid. De interconversie van functionele groepen zal vanuit mechanistisch standpunt worden benaderd. Eveneens zal de vorming en reactiviteit van radicalen worden besproken.

Doorheen de cursus zal aan de hand van voorbeelden en oefeningen het creatief gebruik van deze reacties voor de synthese van concrete doelmoleculen worden geïllustreerd. Tevens wordt er impliciet retrosynthetisch denken (disconnectie) aangeleerd. Wegens het grote belang van organische moleculen in onze maatschappij, zullen verscheidene illustraties worden gegeven vanuit de farmaceutische en agrochemische industrie. Tevens zullen in het kader van het groeiende belang van duurzaamheid voorbeelden worden gegeven van 'groene' chemie.