Parasitologie

Studiegidsnr:1001WETPAR
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Overzicht van de grote bouwplannen: dieren, Ecologie I en Bouwplannen en diversiteit van planten en schimmels.
Contacturen:23
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herwig Leirs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit een systematisch overzicht van de  belangrijkste groepen van parasitaire protista, dieren (en in beperkte mate planten en schimmels). Microbiële parasieten worden slechts inleidend vermeld. Er wordt vooral aandacht geschonken aan de vormenrijkdom, de verschillende levenscycli en transmissiepatronen en het samenspel tussen gastheren, vectoren en parasieten.