Polymeerchemie

Studiegidsnr:1001WETPCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor alle verplichte opleidingsonderdelen van eerste bachelor en Organische chemie II of ingeschreven zijn in de Educatieve master Wetenschap & Technologie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Eevers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel zal de student inzicht verschaffen in de basisprincipes van de synthese en de karakterisering van polymeren. Het vormt de basis tot het ontwikkelen van elementaire vaardigheden die toelaten om in gevorderde cursussen zoals bijvoorbeeld gedoceerd in 2de Ma inzicht te verwerven in polymeermateriaal-eigenschappen en in meer complexe polymeerchemie.

Inleiding en definities: Indeling van de polymeren, nomenclatuur;

Synthese van polymeren: Algemene beschouwingen;

Radicalaire vinylpolymerisaties;

Anionische en kationische vinylpolymerisaties;

Coördinatieve vinylpolymerisaties;

Ringopening polymerisaties;

Stapsgewijze polymerisaties;

Copolymeren en copolymerisatiecurves;

Polymerisatietechnieken: massapolymerisatie, oplossingspolymerisatie, parelpolymerisatie, emulsiepolymerisatie;

Microstructuur van polymeren;

Reacties aan polymeren;

Eigenschappen en karakterisatie van polymeren: polymeren in oplossing;

Basistechnieken voor bepaling van moleculair gewicht van polymeren;

Inleiding tot fasetransities van polymeren