Procestechnologie

Studiegidsnr:1001WETPCT
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Siegfried Denys
Jelle Roegiers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de hoorcolleges van deze cursus worden de principes en technologische aspecten van procesapparatuur toegelicht. Tijdens de oefeningensessies worden deze toegepast om praktische (ontwerp-) problemen op te lossen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Transport van fluïda. Het doel van dit hoofdstuk is een dieper inzicht verwerven in de verschillende (continue) transportwijzen van fluïda via leidingen en buizen. Onder fluïda verstaan we hier de vloeistoffen en gassen, maar ook bulk- en stortgoederen aangezien deze in de praktijk vaak pneumatisch ‘verpompt’ worden net zoals vloeistoffen. Behandelde aspecten zijn onder meer berekening van energieverliezen in stromingssystemen, analyse van leidingssystemen, pompen en pomptypes, gastransport m.b.v. ventilatoren en compressoren, transport van bulk- en stortgoederen via pneumatische systemen.
  2. Roterende elektrische machines. De elektrische motoren vormen een belangrijke klasse van ‘aandrijfbronnen’ in industriële processen. Elektrische motoren kunnen tevens, in hun omgekeerde werking, aangewend worden als elektrische generator. Deze roterende elektrische machines vormen de kern van dit hoofdstuk, maar kunnen niet behandeld worden zonder een aantal fundamentele begrippen van de elektriciteit (inclusief wisselstroom- en meerfasige stroomnetten) vooraf te verduidelijken.
  3. Verbrandingsmotoren. In dit hoofdstuk komt de fundamentele achtergrond van de vonkontstekingsmotoren en de compressie-ontstekingsmotoren (dieselmotoren) aan bod, de brandstoftypes, de emissies en de drukverhoging van de inlaatlucht (turbo). Enkele technologische aspecten worden behandeld en afwijkingen ten opzichte van geïdealiseerd thermodynamisch gedrag besproken.
  4. Machineonderdelen voor aandrijving. In dit hoofdstuk worden de diverse machineonderdelen beschreven die doorgaans worden gebruikt in vermogenstransmissies: riem- en kettingaandrijvingen, tandwielsystemen, koppelingen, wrijvingskoppelingen en -remmen