Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum instrumentele methoden

Studiegidsnr:1001WETPIM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor Alg. chemie I, Alg. chemie II incl. pract., Org. chem I, Chemie vh dag leven, Toeg. lin. alg., Toeg. calc., Fysica I, Duurz., Celbio., Comp.vaardigh. en stat. verw.meetg, Anal. che en parallel opnemen Scheidingsmeth en Instrum. anal.
Contacturen:40
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens
Filip Lemiere
Sofie Slaets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit practicum worden analysemethoden die aansluiten bij de verschillende hoofdstukken in de cursussen “scheidingsmethoden” en “instrumentele analyse” aangeleerd en toegepast. Aan de hand van specifieke proeven leren de studenten de volgende technieken/instrumenten gebruiken: gaschromatografie, vloeistofchromatografie, atomaire absorptiespectrometrie, X-stralen fluorescentie, UV-VIS en NIR spectrofotometrie , een ionselectieve electrode, een Karl Fischer titrator en een flow injection analytisch systeem.