Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Plantkunde

Studiegidsnr:1001WETPLA
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Roeland Samson
Katrien Michiels
Birgit Uytterhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De nadruk wordt gelegd op de anatomische bouwplannen door de natuur gehanteerd voor de constructie van de plant. Voornamelijk de structuren van de vasculaire planten (planten met geleidingsweefsel) worden in detail toegelicht, mede omwille van het groot nut van deze organismen voor de mens o.m. in de voedselvoorziening. Ook de grote diversiteit in vorm in het plantenrijk wordt beschreven in een gedeelte morfologie. De systematische indeling van het plantenrijk vormt een tweede belangrijk onderdeel. Met de evolutiegedachte als basis worden de diverse ontwikkelingslijnen kort belicht. Hierbij worden ook schimmelachtige en plantaardige protisten, wieren en besproken. Specifiek worden accenten gelegd op die aspecten waarbij een interactie met de mens optreedt. Er wordt in dit verband ook een overzicht gegeven van de economisch belangrijkste plantensoorten en –families.

 

Het practicum omvat drie grote delen: (i) microscopie, (ii) het maken van een herbarium en (iii) een excursie naar de plantentuin in Meise.

Het deel ‘microscopie’ omvat het zelf maken van een aantal eenvoudige preparaten van plantenweefsels en –organen en het bestuderen van de anatomische opbouw van de organen (wortel, stengel en blad).

Voor het herbarium gaan studenten op zoek naar wilde verwanten van economisch belangrijke gewassen uit verschillende plantenfamilies.

Tijdens de excursie naar de plantentuin in Meise krijgen studenten een ruimer beeld van de bijzondere diversiteit binnen het plantenrijk en van verschillende aspecten van het kweken van zeldzame en exotische plantensoorten.