Projectieve meetkunde in de technologie

Studiegidsnr:1001WETPRM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Rudi Penne

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We ontwikkelen een handige meetkunde-calculus, waar punten, rechten, vlakken... in eenzelfde algebraisch kader ("Uitwendige Algebra") behandeld worden. We illustreren de voordelen van deze theorie met mechanische toepassingen zoals "Robot Kinematica" en "Starheid van Staafconstructies".
In een tweede deel worden meetkundige transformaties behandeld, en de bijbehorende invarianten. Hierbij komen toepassingen uit computervisie aan bod, zoals camera-calibratie en plaatsbepaling.