Software engineering

Studiegidsnr:1001WETSEN
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:1) MINIMUM 8/20 voor Talen en automaten en Gegevensabstractie en -structuren EN 2) INGESCHREVEN (of credit behaald) voor Introduction to databases en Programming project databases.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Serge Demeyer
Bart Meyers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De inhoud van de cursus beslaat het volledige gamma aan activiteiten die in een typisch software project aan bod komen, zoals daar zijn planning, communicatie, kwaliteitscontrole, evolutie en onderhoud. Concreet houdt dit in

  • de software levenscyclus (behoeftes, analyse, ontwerp, implementatie, testen, onderhoud)
  • kwaliteitscontrole (code reviews, ISO 9000, CMM, metrics)
  • projectbeheer (PERT, Gantt, kosten schatting)
  • deonthologie en beroepsethiek