Structuur van de vaste stof

Studiegidsnr:1001WETSVS
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden voor de fysica I, Algemene fysica I & II OF ingeschreven voor bachelor chemie én credit behaald voor Algemene chemie I.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Structuur van de vaste stof beoogt de studenten een inleiding te geven tot het beschrijven en bepalen van de structuur van
kristallijne stoffen. Worden in de cursus behandeld: de beschrijving van kristallijne stoffen in reële en
reciproke ruimte, geometrische kristalkunde, symmetrie, puntgroepen en roostertypes, ruimtegroepen, chemische
kristalkunde (coördinatie, dichte bolstapeling, verband straal-structuur,...) en fysische kristalkunde (belang van
symmetrie voor de eigenschappen van een materiaal).
Aansluitend wordt een inleiding tot diffractie gegeven. Tijdens de oefeningensessies worden de concepten toegepast op
materialen die technologisch interessant zijn, terugkomen in andere cursussen, of behoren tot de verwachte algemene
basiskennis.