Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Talen en automaten

Studiegidsnr:1001WETTAL
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Laenens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Met het opleidingsonderdeel Talen en automaten begint je studie van de theoretische informatica, d.i. de studie van automatentheorie, talen en rekenprocessen. In het opleidingsonderdeel Talen en automaten beginnen we met een overzicht van definities van centrale concepten in automatentheorie: alfabetten, strings en talen. Vervolgens bestuderen we diverse soorten eindige automaten en reguliere expressies met hun respectievelijke toepassingen (eindige automaten voor web/text search en reguliere expressies in UNIX, in lexicale analyse en bij het opsporen van patronen in een tekst). Verder bekijken (en bewijzen) we het verband tussen eindige automaten en reguliere expressies, alsook eigenschappen en beperkingen van reguliere talen. Tot slot bestuderen we het minimaliseren van een automaat.
Dit opleidingsonderdeel geeft je samen met de cursussen 'Machines en berekenbaarheid' en 'Algoritmen en complexiteit' een inleiding in de theoretische informatica.