Klassieke veldentheorie

Studiegidsnr:1001WETTFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & III, Inleiding analytische mechanica en Inleiding klassieke velden.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Scheunders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De cursus bevat een aantal wiskundige technieken om klassieke veldproblemen: de golf-diffusie en potentiaalproblemen op te lossen:
- de methode van het scheiden van veranderlijken
- het Sturm-Liouville eigenwaardeprobleem, de Fourieranalyse en het onwikkelen in eigenfuncties
- de veldvergelijking met puntbronnen, de inhomogene vergelijkingen en de Greense functiemethode

Verder worden deze technieken toegepast op het domein van elektromagnetisme, specifiek in het geval van:
- statische velden
- Elektromagnetische golven
- Elektromagnetische straling
- Elektromagnetisme in media