Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Thermodynamica

Studiegidsnr:1001WETTHD
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor "Algemene chemie I", "Toegepaste lineaire algebra" en "Toegepaste calculus".
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Neyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de cursus worden de hoofdwetten, waarmee de student reeds in de eerste bachelor in contact kwam, herhaald en uitgediept.  Nadruk hierbij ligt vooral op het plausibel maken van de Tweede en de Derde hoofdwet van de Thermodynamica. Eenvoudige toepassingen van de Hoofdwetten in de chemie (Wet van Hess, Wet van Kirchoff, het begrip, en het gebruik van, vormingsreacties) worden besproken.

In het gedeelte Thermochemie wordt vooral ingegaan op het gebruik van de Gibbs energie en van chemische potentialen bij de beschrijving van fasen- en chemische evenwichten.  Dit gedeelte wordt afgesloten met de wiskundige afleiding van de formules voor enkele colligatieve eigenschappen van oplossingen.

Aflsuitend wordt in een korte inleiding ingegaan op de basiselementen, zoals het begrip ensemble in de thermodynamica, de Vergelijking van Boltzmann en de berekening van de voornaamste toestandsfuncties van gasvormige systemen, van de statistische thermodynamica.