Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Toegepaste logica

Studiegidsnr:1001WETTLO
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Machines en berekenbaarheid.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Laenens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wetenschappers presenteren hun wetenschappelijke bevindingen mondeling op conferenties en schriftelijk in tijdschriften en in conferentieproceedings. In deze cursus simuleren we een conferentie en krijg je de mogelijkheid  om je favoriete onderwerp uit de toegepaste logica te bestuderen. Voorbeelden van onderwerpen zijn lambda-calculus, modale logica, logisch programmeren, fuzzy logica, multi-agent systems, redeneren met onvolledige informatie, kennisrepresentatie, logica en de verwerking van natuurlijke taal, tijdslogica, kennisrepresentatie met tijdslogica, intuitionistische logica, hybrid intelligent systems, belief-desire-intention software model in multi-agent systemen, type-2 fuzzy sets en systems.