Toegepaste statistiek en dataverwerking

Studiegidsnr:1001WETTSD
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefan Van Dongen
Sandra Van Aert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt de basisprincipes van data analyse. Er wordt een overzicht gegeven van grafische technieken van boxplots to scatter plot matrices. Lineaire (meervoudige regressie, multiway ANOVA inclusief random effects, ANCOVA) en veralgemeende lineaire modellen (logit en log-lineair) worden behandeld vertrekkend van voorbeelden. Basisprincipes van experimenteel design worden in het kader van de ANOVA modellen aangebracht.