Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Ecosysteemtypes

Studiegidsnr:1001WETTYP
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor alle OO BA1 BIO
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ivan Janssens
Patrick Meire

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens een aantal hoorcolleges worden een aantal belangrijke ecosysteemtypes besproken: Hoe kunnen we ze herkennen, waar in het landschap komen ze voor, waarin verschilt hun ecologie van die van andere ecosystemen. Dit wordt verduidelijkt tijdens excursies en een zelfstandig (groeps)werk.