Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Uitbatingssystemen

Studiegidsnr:1001WETUIT
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Computersystemen en -architectuur.
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Benny Van Houdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens het opleidingsonderdeel Uitbatingssystemen.

 

 • Processen en threads:
  • proces image, proces toestanden, mode switching
  •  user-level en kernel-level threads
 • Cache Geheugen
  • geheugenhiërarchie
  • mapping functies (direct, associatief en set-associatief)
  • thrashing
  • replacement algoritmen (FIFO, random, LRU, pseudo-LRU)
 • Geheugen Management
  • partitionering (fixed en dynamisch)
  • Buddy systeem
  • paging
  • segmentatie
 • Virtueel Geheugen
  • page tables (multilevel, inverted)
  • TBL cache
  • replacement algoritmen (MIN, LRU, FIFO, Clock)
 • Scheduling
  • FCFS, Round Robin, SPN, WSPN, SRTN, nSTRN, HRRN, multilevel feedback scheduling
  • UNIX, fair share scheduler
  • Real-time scheduling (deadline scheduling, rate monotonic scheduling)
 • Disk Management
  • disk structuur
  • scheduling (FIFO, SSTF, (C)-SCAN, (C)-LOOK, VSCAN(R) en FSCAN)
  • RAID:  level 0-6 en multilevel RAID
 • Concurrency
  • algoritme van Dekker/Petersen
  • hardware implementaties
  • semaforen (producer/consumer en readers/writes probleem)
 • File Systemen
  • file attributen, operaties en types
  • directory structuren (bomen, grafen)
  • access en allocatie methodes (continuous, linked en indexed)
  • UNIX inode
  • free-space management
  • Fast File Systeem voor UNIX
 • Multiprocessor issues
  • SMP organisatie
  • cache coherency (MESI protocol)
  • multiprocessor scheduling