Vorm en functie : dieren

Studiegidsnr:1001WETVFD
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Overzicht van de grote bouwplannen: dieren.
Contacturen:70
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ronny Blust
Peter Aerts
Niko Celis
Stefanie Lahaye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus vangt aan met een bespreking van de relaties tussen structuur en functie en tussen organisme en milieu. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van regulatie en adaptatiemechanismen waardoor dieren in staat zijn gebleken om zich aan zeer uiteenlopende omstandigheden te kunnen aanpassen. De cursus vervolgt met een verkenning van zenuw, spier en endocriene systemen. Daarna worden de systemen verantwoordelijk voor de homeostase en voor de water- en zouthuishouding besproken. Het circulatiesysteem zorgt voor het transport van stoffen naar en van de weefsels. Het spijsverteringsysteem zorgt voor de voedselopname waardoor het organisme van energie en de vereiste bouwstenen wordt voorzien. Het geheel van deze functies wordt gestuurd door het centrale zenuwstelsel en het endocrien systeem. Tenslotte wordt ook nog aandacht besteed aan de fysiologie van de voortplanting. Voorbeelden om de principes en mechanismen te illustreren zijn afkomstig uit het ganse dierenrijk, van ééncelligen zoals het pantoffeldiertje tot de mens aan de andere kant van het spectrum. Door het uitvoeren van een aantal relatief eenvoudige functioneel morfologische en fysiologische experimenten wordt proefondervindelijk kennis gemaakt met de betekenis van Vorm en Functie in de praktijk. De uitgevoerde experimenten vormen een praktische illustratie van de theorie waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan ademhaling, circulatie en ionenregulatie.