Vorm en functie : planten

Studiegidsnr:1001WETVFP
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Celbiologie, Algemene chemie en Organische chemie.
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Vissenberg
Els Prinsen
Gerrit Beemster
Inge Van Dyck
Niko Celis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het luik vorm/functie wordt de aandacht toegespitst op de zaadplanten; waar in principe gaat het om hoorcolleges, gezien het introductieniveau van de cursus. De praktische oefeningen zijn gestructureerd op een studentgecentreerde wijze gegeven. De practische oefeningen worden als zeer belangrijk beschouwd. De weging tussen theorie en practische oefeningen is a ratio van de toegewezen SP.

Hoofdstukken
- Basisfuncties
* cellen en water
* minerale voeding en N cyclus
* energievoorziening
* transport en opslag

- Begrenzing (intern en extern)

- Transport en waterhuishouding

- Receptie van de omgeving en responsen op prikkels

- Coördinatie (plant als supracellulair wezen) symplast, apoplast, hormoonfunctie, fotoreceptoren

- Eenjarigheid (meristemen) en meerjarigheid (met nadruk op de anatomie)

- Bescherming en afweer

- Vegetatieve en sexuele reproductie

- Senescentie

- Zaadfysiologie