Wiskunde

Studiegidsnr:1001WETWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Symens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit 3 delen:

 • calculus van reele functies in 1 variabele.
  • introductie van verschillende soorten reële functies
  • continuïteit
  • limieten
  • afgeleiden
  • integralen
 • lineaire algebra
  • invoeren van begrippen over vectorruimten en matrices
  • eigenwaarden en eigenvectoren
  • diagonalisatie van matrices.
 • eenvoudige differentiaalvergelijkingen en hun toepassingen op biologie