Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijk programmeren

Studiegidsnr:1001WETWPR
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Gevorderd programmeren, Lineaire algebra en Numerieke analyse, en volledige Ba 1 Inf min 8/20
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annie Cuyt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus volgt op het vak Numerieke analyse. Hierbij zullen we verder een selectie uit de volgende numerieke basistechnieken bekijken:

  • veelterm- en spline-interpolatie
  • oplossen van een niet-lineaire vergelijking
  • stelsels lineaire vergelijkingen
  • het modelleren van ruizige data
  • functiebenaderingen
  • Fourier transformatie
  • optimisatie
  • numerieke integratie
  • random number generatie

Na een inleiding op elke techniek, worden verschillende oplossingsmethoden behandeld. Verschillende wiskundige en numerieke aspecten komen aan bod, zoals foutencontrole, gevoeligheid en complexiteit. Vervolgens wordt bij elke techniek een illustratief voorbeeld uitgewerkt.