Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijke rekenomgevingen

Studiegidsnr:1001WETWRO
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annie Cuyt
Stefan Becuwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aangezien er voor wetenschappelijk onderzoek vaak beroep wordt gedaan op varianten van het Unix besturingssysteem, willen we in deze cursus een aantal (basis)vaardigheden aanleren. Een goed inzicht in de theoretische principes van besturingssystemen is hiervoor essentieel, aangevuld met noties van bestandssystemen. Volgend op die theoretische basis, zal er concreet aandacht worden besteed aan Linux, i.h.b. shell-scripting, commando's en processen, reguliere expressies en werken met tekstbestanden. We bekijken ook de programmeertaal Python. Hierbij is het zeer belangrijk numerieke resultaten correct te kunnen interpreteren. Daarom gaan we ook dieper in op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van berekeningen. Ten slotte geven we een inleiding op het gebruik van de beschikbare HPC infrastructuur.  Met deze bagage moet de student in staat zijn om computationele problemen in de chemie aan te vatten, zowel op kleine als grote schaal.