Wetenschappelijk rapporteren

Studiegidsnr:1001WETWSR
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De vooruitgang en verspreiding van wetenschappelijke kennis hangt af van de effectieve communicatie door wetenschappers aan de rest van de wetenschappelijke gemeenschap en aan de rest van de bevolking. Dit kan gebeuren in de vorm van mondelinge presentaties, posters en peer-reviewed artikels in wetenschappelijke tijdschriften.  Dit zijn dan ook de bouwstenen van een wetenschappelijke carrière.  Een wetenschapper moet goed zijn in deze vormen van communicatie om een goede reputatie te kunnen opbouwen in zijn vakgebied en vooruitgang te maken.

In deze cursus Wetenschappelijk rapporteren leert u omgaan met deze communicatievormen en wordt er een begin gemaakt waarop u later zelfstandig kan verder bouwen. In Wetenschappelijk rapporteren zal u zelf presentaties geven, posters maken, artikels en abstracts schrijven over onderwerpen uit het recente wetenschapsnieuws en onderzoek op het gebied van Fysica.  Door toepassen van peer-review leert u ook zelf kritisch zijn over aangeboden informatie.