Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Leren en motiveren

Studiegidsnr:1002ASEELA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tom Smits
Elke Struyf
Wouter Schelfhout
Jan T'Sas
Els Tanghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit is het eerste opleidingsonderdeel binnen de leerlijn ‘Onderwijskunde’: ‘Gedrags- en leerprocessen’. De student krijgt een basispakket mee van leerinhouden rond twee thema’s: (1) klasmanagement en (2) leer- en denkprocessen. Deze thema’s zullen later nog terugkomen in een ander opleidingsonderdeel van de leerlijn ‘Onderwijskunde’.

 

De concrete leerinhouden zijn:

 

Klasmanagement

  • Overkoepelende kaders: klasmanagement en de relatie met goed lesgeven, het ABC model, aanleren van gewenst gedrag, het puberende brein;
  • Specifieke kaders Klasmanagement: kenmerken van de klas, proactieve klasmanagementstrategieën, preventieve ordemaatregelen, regels en procedures, waarden en normen, omgaan met kleine ordeverstoring, straffen of belonen, omgaan met ernstige ordeverstoring, de kracht van een positief klasklimaat 
  • De leraar: leraarsgedrag vanuit interpersoonlijk perspectief, de autoritatieve leraar, opvattingen van leraren over klasmanagement

 

Leer- en denkprocessen

  • Klassieke definities van leren, soorten van leren, leer- en onderwijsfactoren, krachtige leeromgevingen
  • Moderne leertheorieën: behaviorisme, cognitivisme, handelingspsychologie, constructivisme, connectivisme
  • Introductie metacognitief model Vermunt, gekoppeld aan individuele analyse leerprofiel